Repertoár

Ponúkame

Folklórny súbor Jánošík – senior Partizánske – programová ponuka:

Na folklórne festivaly, významné výročia, oslavy a iné kultúrne podujatia, regionálne i celonárodné, zábavy, plesy ponúkame program ľudových spevov a tancov v zložení:

 1. celý súbor (tanečníci + hudba)
  program z nášho repertoáru spevu a tancov v trvaní do cca 1,5 hod. (podľa potreby aj kratšie alebo dlhšie)
 2. cimbalová ľudová hudba (hudba, hudba + speváci)
  program z repertoáru FS + ľudové piesne aj iných regiónov

Tance

 • Tanec zbojnícko-bačovský
  Úvodný tanec vystúpenia symbolizuje postavu slovenského národného hrdinu Jánošíka. V piesňach a zbojnícko-bačovskej tanečnej časti súzvyky zo života zbojníckej družiny.
 • Tekov
  Tanec z Tekova charakterizuje hrdé dievky, ktoré sa „predvádzajú“ na muzike. Jeho súčasťou sú aj typické prvky maďarského čardáša.
 • Čavoj
  Rázovitá obec a jej okolie bohaté na množstvo folklórnych prvkov v architektúre, živote ľudí, piesňach i hudbe.
  Tanec znázorňuje veselý život a zvyky mladých ľudí pri hrabaní sena a zabávaní sa na Javorinej lúke.
 • Dubodiel
  Rezký „dupák“ z podhorskej obce spod Inovca v neobyčajnom nadšení seniorov Jánošíka charakterizuje chlapcov a dievčatá na muzike v prekáračkách a v spoločnom tanci.
 • Horná Nitra
  Tanec, v ktorom sa prezentujú ľudové zvyky, piesne a tance – tzv. „pocty“ pred svadbou z regiónu Hornej Nitry.
 • Uhrovec
  Tanec, v ktorom sa prezentujú ľudové piesne v pôvodných nahrávkach a folklórne tanečné prvky kultúrneho dedičstva uhrovskej doliny.
  Týmto temperamentným tancom zároveň vzdávame hold významným rodákom Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi.
 • Záverečná „znelka“ súboru
  Piesne Slovenčina moja a Mám záhradku, záhradôčku – hudbou i slovom pripomína kultúrne a duchovné dedičstvo celého Slovenského národa ako i čaro a krásu slovenskej domoviny.

Spev

 • Rôzne regióny
  Spevácka zložka, so sólovou aj zborovou interpretáciou v doprevádzaní ľudovej hudby, je neodmysliteľnou súčasťou pri tanečnej časti programu. Piesne ako perličky sú pozbierané zo všetkých kútov našej prekrásnej domoviny, ktoré začali zbierať členovia a členky súboru už pred viac ako 50 rokmi a neprestali dodnes. Náš repertoár tvoria piesne srdcu človeka najbližšie .Veď len nežnou piesňou si najvrúcnejšie privinieme dieťa, vyznáme sa milému a poďakujeme blízkemu.
  Trávnice v podaní našich „dievčat“ vás zanesú až k obzoru rozkvitnutej lúky. Mnohé dojemné a rezké melódie rozohrajú žilky a naplnia láskou i dnes, tak ako kedysi v čase našej mladosti.