O nás

Vznik Občianskeho združenia „JÁNOŠÍK senior – folklórny súbor“

Pri príležitosti osláv 50.výročia vzniku súboru Jánošík sa skupina členov dohodla „oprášiť“ už zabudnuté tance a spevy, ktoré ako mladí interpretovali v 60-tich a 70-tich rokoch minulého storočia s cieľom zachovať ich pre mladšie generácie.

Vznikol Klub seniorov. Po čiastočnej úprave tancov (primerane k fyzickým schopnostiam členov) a dotvorení hudobnej skupiny začíname vystupovať pri rôznych príležitostiach v meste, neskôr v širšom okolí.

Život napĺňame tancom a spevom. Radosť rozdávame v speve a tanci.

Členovia museli prekonať počiatočné problémy súvisiace najmä so zaobstaraním a zhotovením krojov, krpcov, čižiem, niektorých hudobných nástrojov a podobne. Všetky náklady spojené s našou činnosťou museli členovia uhradiť z vlastných prostriedkov. Aktívnym pôsobením na rôznych akciách sa začína Klub seniorov dostávať do priazne širokej verejnosti.

Kvalitnou programovou ponukou v hudbe, tanci a speve sa otvára širšia spolupráca s viacerými sponzormi, čo podstatne uľahčuje našu prácu.

Podarilo sa nám obnoviť družobné vzťahy s priateľmi zo slovenských oblastí v Chorvátsku. Po 50 rokoch sa stretávame so zástupcami súboru Paja Kolariča z Osijeku, zúčastňujeme sa festivalu pri príležitosti 130. výročia príchodu Slovákov do oblasti Josipovac.

V roku 2011 zakladáme občianske združenie so všetkými právnymi náležitosťami a začíname vystupovať ako samostatný právny subjekt.