Hudba

Ľudová hudba súboru je pokračovateľkou hudobných tradícií ľudovej hudby, ktorá od roku 1950 pôsobila pri ZK ROH Závodov 29. augusta v Partizánskom.

Ľudová hudba Ladislava Broďániho v roku 2018

Súčasná zostava ĽH Ladislava Broďániho

Po dobu viac ako 60 ročnej existencie prešla viacerými obmenami a vystriedalo sa v nej niekoľko desiatok hudobníkov.

Predník Ladislav Broďáni je príslušníkom generácie, ktorá v 60-tych a 70-tych rokoch stála pri formovaní hudobného základu pre tance, spevy a hudobnú interpretáciu ľudového umenia regiónu Hornej Nitry.

Ľudová hudba zo 60-tych rokov

60-te roky

V súčasnosti je Ľudová hudba Ladislava Broďániho samostatným občianskym združením v pôsobnosti Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom.

Aktívne spolupracuje s viacerými folklórnymi súbormi a skupinami. Účinkuje na všetkých významných spoločenských podujatiach, pri príležitosti životných jubileí, na plesoch, banketoch.

Trvalou súčasťou jej činnosti je najmä práca s mladou generáciou. Mnohí jej odchovanci úspešne pôsobia v ĽH vysokoškolských a iných zoskupeniach.

Takto sme hrávali kedysi:

Ľudová hudba Ladislava Broďániho - zostava z roku 2012

Zostava ľudovej hudby v roku 2012

Ľudová hudba Ladislava Broďániho - zostava z roku 2011

ĽH Ladislava Broďániho v roku 2011

Vydané CD Ľudovej hudby Ladislava Broďániho