História

Folklórny súbor Jánošík vznikol na prelome rokov 1949/50 z iniciatívy mladých nadšencov z rôznych kútov Slovenska, ktorí našli zamestnanie v obuvníckej fabrike mladého, iba desaťročného, mesta Partizánske.

Spočiatku sa súbor orientoval iba na hudobnú a spevácku zložku, neskôr vzniká i tanečná zložka súboru.

Z hľadiska folklórnej orientácie sa v produkcii objavujú folklórne prvky oblastí, z ktorých jednotliví členovia súboru pochádzali.

Naše prvé úspechy.

Skupina nadšencov združených okolo Jána Žabku a Šaňa Kocúra po úvodných folklórnych pásmach a prvých vystúpeniach už v roku 1957 úspešne účinkuje na folklórnom festivale vo Východnej. Nasleduje množstvo vystúpení na domácich scénach, začínajú sa realizovať prvé nahrávky pre rozhlas a televíziu. Po roku 1964 súbor úspešne reprezentuje na medzinárodných folklórnych festivaloch v NDR, vo Francúzsku, Maďarsku, Juhoslávii, Poľsku, Rumunsku atď.

Viac ako desaťročie sa Jánošík radil k popredným folklórnym súborom na Slovensku. Dokumentuje to aj ocenenie jeho činnosti tromi vysokými štátnymi vyznamenaniami.

Vysoko hodnotená bola i zberateľská činnosť piesní, zvykov a obyčajov v obciach okolo Čavoja, Uhrovca, Dubodiela a iných, ktoré potom tvorili základ pri zostavovaní tancov súboru.  Tancujeme a spievame ich aj dnes.

Vo vedení súboru sa postupne vystriedali Ladislav Potocký, Gabriel Rybár, manželia Trvalcoví. Rozvinula sa aktívna spolupráca s viacerými hudobnými skladateľmi. Pomohla tomu aj interpretačne kvalitná doprovodná hudba Otta Kotlára, neskôr Ladislava Broďániho a Alexandra Szendreia.

V roku 1990 prevzali vedenie súboru manželia Centároví. Spočiatku sa v súbore prejavili generačné, ale aj ekonomicko-sociálne problémy. Zakladajú si mladší dorast v podobe detského folklórneho súboru Fialka. Do funkcie tanečného pedagóga prichádza Ľubica Pastreková. Vystúpenia súboru doprevádza ľudová hudba predníka Rasťa Petrejeho.
Folklórny súbor Jánošík pôsobí pri Mestskej umeleckej agentúre v Partizánskom dodnes.