1. medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií